SKULEN VÅR
Hovedside
Telefon
Tilsette
Skulerute
Ordensreglar
Programvare
Bruksplan
IKT-plan
PSM
Utviklingsplan
Mobbing
Handlingsplan
Beredskapsplan

SØK
Kvasir
Startsiden

LOKAL
Bremanger Kommune
Bremang.vekst.
Fylkeskom.
Kulturnett
Fylkesbibliotek
Firdaposten
Ruteinformasjon
Fylkesarkiv
Svelgen Skule
Davik Skule 

SKULEÅRET 2006/2007

FØRSTE SKULEDAG - OPNING AV BALLBINGEN
Foto: Annbjørg Nygård og Magne Elde
Samling i ballbingen
Opningstale ved rektor Aage Kvendseth
Opning av ballbingen ved ordførar Kåre Olav Svarstad
Ballongslepp
Blomster til Annette for jobben ho har gjort for at vi har fått ballbinge
Dei nye elevane i 1.
 
 
 
Kåre Magne Moe