SKULEN VÅR
Hovedside
Telefon
Tilsette
Skulerute
Ordensreglar
Mobbing

SØK
Kvasir
Startsiden

LOKAL
Bremanger Kommune
 

  
Vår 2002

Nytt skuleår
Første skuledag til hausten er måndag 19.august.
God sommar! 

Reine strender
Strandrydding, grilling, volleyball og bading. Ungdomssteget har vore på Grotlesanden. Sjå bilde

Berletur for 3. og 4. klasse
Det vart ein flott fjelltur til Berle  Sjå bilde

Sirkus i 3.klasse
Foreldre og besteforeldre fekk gå på sirkus i 3.klasse. Sjå bilde


6.klasse på bedriftsbesøk i Svelgen
6.klasse var på besøk hos Elkem. Dei fekk mykje skryt for underhaldning og formingsoppgåve. Sjå bilde


Avslutningsfest
4.kl hadde invitert foreldre og besteforeldre til avslutnings fest. Sjå bilde

Sikkerheit på sjøen
Redningsselskapet lærde elevane på mellomsteget om sikkerheit på sjøen. Sjå bilde

Matematikkens dag
Ein heil dag med berre matematikkoppgåver på barnesteget. Sjå bilde

Kokkekamp
6.klasse har hatt kokkekamp i heikmkunnskap. Sjå bilde

Leirskulebilde 2002
7.kl hadde eit flott leirskuleopphald på Dombås. Her kan du sjå leirskulebilde.

Hausten 2001
Tur i Berledalen
7.kl har vore på fjelltur i  Berledalen denne hausten. Sjå bilde

Kor Arti på ungdomssteget
Elevane på u-steget har hatt fellessang på musikkrommet. Her kan du sjå bilete.

Fleirbrukshall og nærmiljøanlegg
Her kan du sjå bilete av fleirbrukshallen og planar for nærmiljøanlegg på Hauge skule.

Publisering av bilete på internett
Les kva Datatilsynet seier om publisering av elevbilete på Internett.

Takkekort
7.kl hadde spelt inn CD, og gjeve han i bryllaupsgåve til  Haakon og Mette Marit. Sjå takkekort

På tur i Keila
9B har vore på dagstur i Keila. 
Sjå bilde


Trappesong og teater
Det vart både teater og trappesong  for barnesteget siste dagen før haustferien. Sjå bilde

Landbruksdagane 2001
6.klasse fekk reise til Sandane på landbruksdagane. Sjå bilde

Fjelltur
1.klasse har vore på fjellet saman med fadrane sine i 7.kl. Sjå bilde

Den store dagen
Det vart ein spennande dag for 1.klasse. Sjå bilde

Våren 2001:

Avslutningsfest
For fyrste gong på mange år arrangerte Hauge skule ein felles avslutningsfest for elevar, foreldre og lærarar. Musikk stod øverst på programmet,  men det vart også tid til presentasjon av dei nye elvane som kjem til hausten, og det vart teke farvel med elevane i 10.klasse. Sjå bilde

"Barnas dag" i Svelgen
Torsdag 7.juni lærde elevar frå første til fjerde klasse om trafikk, brannvern og helsevern. Les meir

Skuletur til Kalvåg
3. og 4. klasse var på skuletur til Kalvåg. Sjå bilde

Pengar frå Bremanger Vekst
Hauge skule og Stasjonen barnehage har fått 30000 kr frå Bremanger Vekst, til trivsels og aktivitetsområde ved skulen. Les meir i Firdaposten.

Sang i trappeoppgangen
Fredag 5. mai i var alle klassane på barne  - steget samla i trappeoppgangen og framførte songar for kvarandre.Sjå bilde

Forandring i skuleruta 2000/2001
Skuleruta for skulane Frøyen, Hauge og Berle vert endra slik: I staden for elevfri dag 27. april, vert det elevfri dag 18.mai. Skuleruter kan du sjå her

Lesevake i 4.kl
Tenk å få overnatte på skulen og lese bøker, ete pizza, bake bollar og bade!. Les meir

7.kl. på leirskule
7.kl er nettopp komne tilbake i frå leirskuleopphaldet  på Dombås. Dei var godt fornøgde. Sjå bilde


Litt av ein badetime.
I 3.klasse likar vi veldig godt å ha symjeopplæring. Timen på onsdag var ekstra kjekk. Vi fekk lov av Liv til å gå ut å rulle oss i snøen i badetøy. Sjå bilde

Skøyting på Dalavatnet.
I år vart det endeleg høve til å ta fram att skøytene igjen. Fleire klassar var på isen tysdag 6.februar. Sjå bilde

Nær brann på Hauge skule
Om kvelden måndag 29.januar tok det til 
å brenne i ei bosskorg ved ungdoms- skulen. Les meir

Hauge skule gir ut informasjonsavis
Norsk2-klassen har produsert informasjonsavis for skulen. Alle elevane har fått med seg eit eksemplar heim.  På denne måten vil skulen betre informasjonen frå skulen til heimen og målet er å produsere avisa ein  gong i månaden.

Positivt skulemiljø 
Saman med Bremanger musikkskule og Frøyen skule, er Hauge skule deltakar i prosjektet "Positivt skulemiljø"
Les meir 

Klikk her og få glimt frå skuleåret 1999/ 2000 og hausten 2000Skulemusikken

Rammetimetal
Skolenettet
Utdanningsforbundet
Norsk Språkråd
Skulelenkjer
Skolehjelperen
Lekser.no
Skoleplassen
Matte.no
Skoleporten

Gamle naboar

Kalvågsportalen

Svelgen.no

Opplæringslova
Kroppsøving
Bading
Forming

 
 Sist oppdatert: 13.02.06   Kåre Magne Moe