SKULEN VÅR
Hovedside
Telefon
Tilsette
Skulerute
Ordensreglar
Programvare
SEV
Bruksplan
IKT-plan
PSM
Utviklingsplan
Mobbing
Handlingsplan
Beredskapsplan

SØK
Kvasir
Startsiden

LOKAL
Bremanger Kommune
Bremang.vekst.
Fylkeskom.
Kulturnett
Fylkesbibliotek
Fylkesarkivet
Ruteinformasjon
Firdaposten
Svelgen Skule   
Positivt skulemiljø
TILTAKSPLAN skuleåret 2005/2006
Satsingsområde 1 Musikk
1

2

3

4

5

6


7

8

9

10

Vekas song  1. - 7. klasse

T
rappesong  1. -  7. klasse


Konsert for eldre (Haugetun) mellomsteget/småskulesteget

Skulekor 5.-7. klasse

Minikurs for personalet i PSM-tema

Felles songtime i ungdomsskulen: Lære 1 – 2 nye songar kvar gong.   Deretter fellessong ein gong pr 2. mnd
(Alle klassesteg har  songhefte/oppkopierte songar/CD og CD-spelar)

Kor Arti-kollegium !!!

Vi spelar saman (på klassenivå 1.- 4. klasse)

Sjansen er din: Elevar/gruppar/klassar viser fram song/dans e.l.

Samlingsstund 1. – 4. klasse

Satsingsområde 2 - Bilete
1

2

3


4

5


6

7

8

9

Utsmykking av skulen –  finerplater/bilete i korridorar m.m.

Ny skulefane – realisering av vinnarutkastet

Fast plass for utstilling av elevarbeid på skulen: Glassmonter ved gamle veranda?

Minikurs om  bilete: Lokale kunstnarar

Kollegiekurs i estetisk danning og skapande prosessar v/ høgskulelektor H.A. Ulvestad

Ekstern utstilling av elevarbeid t.d. Rådhuset/Haugetun/DS-Foto/Elkem etc

Filmprosjekt – fast for 8. klasse

Månadens kunstart: Dikt/bilete/drama etc 1.- 4.. klasse

Skilte skulen: HAUGE SKULE: Oppdrag til elevar eller lokal kunstnar/bedrift

Satsingsområde 3 - Dans/Rørsle
1

2

3

4

5

6

7

8

Dansekurs for lærarar  m.a. etter nettverkssamlingar: Salsa m.m.

Dansekurs for elevar ( og av og til ved elevar) i nyare dansar

 Integrert i kroppsøving alle steg.

Årlege fjellturar til m.a Vetvika t.d. aug./sep

Årleg ryddeaksjon ”Reine strender” – m/ulike aktivitetar/utesong

Spontane dansestundar klassevis/felles danse  1. – 4. klasse

Uteaktivitetar: Bading/slå ball/kanonball/volleyball/aking/Tine-stafett/padling/roing  etc

Lære-av-kvarandre-økt på teama t.d. dans/ andre aktivitetar/opplegg

Satsingsområde 4 - Drama/Teater
1

2

3

4

5

6

7

8

Juletrefest 1. – 7. klasse

Musikkspel  mellomsteget

Sogn og Fjordane Teater (2 framsyningar m/førearbeid/etterarbeid)

Kulturkveld  -  ungdomsskulen

Felles avslutningsfest 1.  – 10. klasse

Drama/leik som stasjon i verkstadarbeid/dramatisere eventyr på klassenivå

Juletrefest/vårfest/sommarfest

Cirkus Haugius..

Satsingsområde 5 - Andre kulturutrykk
1

2

3


4


5

Stasjonsundervisning: Musikk/song/dans/drama/bilete/friluftsliv

3 t – 4 måndagar på rad. Elevane kan skifte gruppe

Kollegiekurs: Skapande prosessar og estetisk danning t.d. v / Hilde Aga Ulvestad frå Høgskulen i Sogndal

Hattedag/Vi kler oss gamaldags-dag/loppemarknadsdag/byttedag/Vi pyntar oss dag/songdag/timar..t.d.

LeikedagVi inviterer eldre/foreldre til å kome på skulen og syne fram/fortelje om leikar/leik då dei var barn (jfr Leikefestivalen 28.6.-30.6. 1991)

Satsingsområde 6 - Tverrfaglege prosjekt
1

2

3

4

5

Musikkspel 5.- 7. klasse

Kulturkveld ungdomssteget

Sirkus 1. – 4.

Ein færing fortel/Eit naust fortel

10. klasse: Vårt minneprodukt til utsmykking av Hauge skule

 
Kåre Magne Moe