SKULEN VÅR
Hovedside
Telefon
Tilsette
Skulerute
Ordensreglar
Programvare
SEV
Bruksplan
IKT-plan
PSM
Utviklingsplan
Mobbing
Handlingsplan
 
SØK
Kvasir
Startsiden

LOKAL
Bremanger Kommune
Bremang.vekst.
Fylkeskom.
Kulturnett
Fylkesbibliotek
Fylkesarkivet
Ruteinformasjon
Firdaposten
Svelgen Skule
Davik Skule 
 
Akvarellmaling

Klassen har nyleg hatt besøk av Ragnhild Peters som har lært oss å måle akvarell. Oppgåva var å måle ei eller fleire sjøbuer i eit miljø.

Først studerer vi bilete som Ragnhild har laga. Det var nok av inspirasjon å finne

Deretter laga vi ei blyant -
skisse av motivet.

Ragnhild fortel om penslar, papirtypar og teknikkar

Vi er i gong med målinga. Elevane får gode tips som vert brukt i akvarellmåling.    

 
Kåre Magne Moe