SKULEN VÅR
Hovedside
Telefon
Tilsette
Skulerute
Ordensreglar
Programvare
SEV
Bruksplan
IKT-plan
PSM
Utviklingsplan
Mobbing
Handlingsplan

SØK
Kvasir
Startsiden

LOKAL
Bremanger Kommune
Bremang.vekst.
Fylkeskom.
Kulturnett
Fylkesbibliotek
Fylkesarkivet
Ruteinformasjon
Firdaposten
Svelgen Skule
Davik Skule 

Avslutningsfest

Barnesteget - Hjalmar, Hjalmar gjekk p skolen i fjerde

5.klasse - Madonna

Dei nye 1. klassingane fr rose

Eirin syng for avslutningsklassen

1. og 2.klasse

Sj fleire bilde her

 
Kåre Magne Moe