SKULEN VÅR
Hovedside
Telefon
Tilsette
Skulerute
Ordensreglar
Programvare
SEV
Bruksplan
IKT-plan
PSM
Utviklingsplan
Mobbing
Handlingsplan
 
SØK
Kvasir
Startsiden
 
LOKAL
Bremanger Kommune
Bremang.vekst.
Fylkeskom.
Kulturnett
Fylkesbibliotek
Firdaposten
Fylkesarkivet
Ruteinformasjon
Svelgen Skule
Kolset skule
Frøyen skule 
 
Bading på turar og utflukter
Reglar for Hauge skule.
Opplæringslova § 9-3 Forskrifter §12-1, Rundskriv F-30/92

Før vi går:
* Gje melding til skuleleiinga  
* Ha skriftleg løyve frå føresette
* Gå gjennom badevettsreglane
* Sjekk elevane sin symjedugleik  
* Ta med naudsynt førstehjelpsutstyr
* Ta med viktige telefonnummer, mobiltelefon
* Ha med naudsynt tal badevakter som kan livberging  
På stranda:  
Før elevane får bade skal vi:
* Sjekke djupne og botntilhøve
* Straumtilhøve
* Hjelpemiddel, båt, livbøye o.l.  
Når vi badar:
* Avgrense badeområdet  
Lat to og to elevar passe på kvarandre
* Syt føre kontinuerleg tilsyn av naudsynt tal vaksne som kan livberging
* Avtal fløytesignal som skal brukast når alle skal gå på land  


 

Rektor  


 
Kåre Magne Moe