SKULEN VÅR
Hovedside
Telefon
Tilsette
Skulerute
Ordensreglar
Programvare
SEV
Utv-plan 00-01
Utv-plan 01-02
Bruksplan
IKT-plan
Pos. skulemiljø

SØK
Kvasir
Startsiden

LOKAL
Bremanger Kommune
Bremang.vekst.
Fylkeskom.
Kulturnett
Fylkesbibliotek
Fylkesarkivet
Ruteinformasjon
Firdaposten
Svelgen Skule
Davik SkuleTlf: 57796550   E-post: adm@haugeskule.gs.sf.no   Fax: 57 79 65 51
Barnas dag
"Barnas dag"
"Barnas dag" skal auke interessa for  trafikktryggleik, brannvern og helsevern.  Det omfattande arrangementet er eit samarbeidsprosjekt mellom lennsmanns- kontoret, industrivernet på Elkem Bremanger, brannvernet, Røde kors, sosialseksjonen, kulturkontoret og skule- og barnehageseksjonen.

Skuleelevane fekk prøve seg på å sløkkje brann. Dei fekk styre vass- kanonen til industriet. 
Mest stas var det likevel å sitje framme i politibilen. 
Spennande var det også prøve seg på munn- til- munn- metoden.
 
Kåre Magne Moe