SKULEN VÅR
Hovedside
Telefon
Tilsette
Skulerute
Ordensreglar
Programvare
SEV
Bruksplan
IKT-plan
PSM
Utviklingsplan
Mobbing
Handlingsplan
 
SØK
Kvasir
Startsiden
 
LOKAL
Bremanger Kommune
Fylkeskom.
Kulturnett
Fylkesbibliotek
Fylkesarkivet
Ruteinformasjon
Firdaposten
Svelgen Skule
Davik Skule 
 

BRUKSPLAN - Vår 2005
All bruk av rom skal vere avtala med skulen på førehand. Skulen skal ha oppgjeve namn på ansvarshavande. Alle rom skal vere avlåst og rydda etter bruk. Dersom alle gjer det dei skal gjere, vert det mindre på kvar einskild
All trening i B.I.L utanom oppsett treningstid, skal avtalast med Magne Elde eller Anita Solbakken Nygård.

Bruksplan Vår 2005 - Gymsal
Måndag Tysdag Onsdag Torsdag Fredag Laurdag Søndag
16.00-17.00
Lillegutt 93/94
Rune Leirgulen
16.00-17.00
Barneidrett
Rita Janne Igland
16.00-17.00
Minijenter 95/97
MJ Varpe

16.00-17.00
Småjenter 91/92
Irene Seim
16.30-18.00
Lillegutt
93/94
Rune Leirgulen

11.00-13.00
Fotballskule/
Keepertrening
M Elde
K Nigardsøy
,
17.00-18.00
Miniputt 97/98
Å. Senneset
17.00-18.00
Småjenter 91/92
Iren Seim

17.00-18.00
Lillejenter
A M Svarstad
17.00-18.00
Miniputt 95/96
W. Svarstad
R Larsen

18.00-19.30
Senior -Herre
E-Melvær
13.00-15-00
Senior Herre
E Melvær
,
18.00-19.30
Smågutt
K Elde

M Ferstad
18.00-19.30
Senior
Herre
E- Melvær

18.00-19.00
Smågutte 91/92
K Elde
M Ferstad

18.00-19.30
Gutar 89/90
Robert Nigardsøy
David Nygård
, , ,
19.30-21.00
Jenter 89/90
M Elde
19.30-21.00
Gutar 89/90
Robert Nigardsøy
David Nygård

19.00-20.00
Aerobic
A Rosø
19.30-21.00
Jenter 89/90
M Elde

, , ,
21.00-22.15
Aerobic
Janne Kjærstad
20.00-22.00
Volleyball jenter og gutar
E. Melvær
,
, , ,
 
Bruksplan Haust 2004 - Musikkrom 
Måndag Tysdag Onsdag Torsdag Fredag Laurdag Søndag
  13.20-14.20
Musikkskule
20.00-21.30
Bremanger 
songlag

J.Grotle
13.30-17.00
Musikkskule
20.00 - 22.00
Bremanger kammerkor
J. Grotle
13.20-14.20
Musikkskule
20.00 - 22.00
Bremanger Musikklag
H. Hauge


   
Bruksplan Haust 2004 - Basseng
Opnar 18.oktober
Måndag Tysdag Onsdag Torsdag Fredag Laurdag Søndag
16.00-18.00
Handicap
17.00- 18.00
Småbarn
Barneidretten disponerer bassenget tysdag 16.00-17.00
B.I.L har symjetrening torsdagar 18.30 - 19.30
18.00-19.00
Familiebad.
18.00-19.00
Familiebad.
Måndag for familiar med barn på småskulesteget
Tysdag er badinga for familiar og barn på mellomsteget. Born under 10 år må møte med ein vaksen. 1. mai stengjer vi bassenget for denne sesongen.
19.15-20.45
Vaksne
19.00-20.00
Vaksne
         
Billettpris for offentleg bading:
Vaksne kr
Born     kr


Andre faste aktivitetar:
Dans med Yngrid og Trine i Vestibylen -Fredag kl. 18.30-19.30

Aage Kvendseth
       - rektor-
 
Kåre Magne Moe