SKULEN VÅR
Hovedside
Telefon
Tilsette
Skulerute
Ordensreglar
Programvare
SEV
Bruksplan
IKT-plan
PSM
Utviklingsplan
Mobbing
Handlingsplan
 
SØK
Kvasir
Startsiden
 
LOKAL
Bremanger Kommune
Fylkeskom.
Kulturnett
Fylkesbibliotek
Fylkesarkivet
Ruteinformasjon
Firdaposten
Svelgen Skule
Davik Skule 
 

BRUKSPLAN
All bruk av rom skal vere avtala med skulen på førehand. Skulen skal ha oppgjeve namn på ansvarshavande. Alle rom skal vere avlåst og rydda etter bruk. Dersom alle gjer det dei skal gjere, vert det mindre på kvar einskild

Bruksplan Vår 2010 - Gymsal/Fleirbrukshall (Etter skuletid)
Bruksplanen blir lagt ut i veke 5 2010r
Denne er ikkje opopdatert pr 31.10.2010
Måndag Tysdag Onsdag Torsdag Fredag Laurdag Søndag
14.25-16.00
Musikkskule

17.15 - 19.30
Bremanger skulemusikk
Olav Frøyen

14.25-16.30
Musikkskule

18.15 - 22.00
Bremanger kammerkor
Bremanger 
songlag

J.Grotle
Ikkje i bruk etter skuletid

17.15 - 21.15
Bremanger skulemusikk
Olav Frøyen

20.00 - 22.00
Bremanger Musikklag
H. Hauge
14.30 - 16.30
Musikkskule

   
Denne er ikkje oppdatert pr 31.01.2010
Måndag Tysdag Onsdag Torsdag Fredag Laurdag Søndag
16.00-18.00
Handicap
17.15-18.15
Bremanger pensjonistlag
Barneidretten kjem til å disponerer bassenget torsdag 17.30-18.30
18.00-19.00
Familiebad.
   
19.15-20.45
Vaksne
Det blir ikkje tilbod om om bading tysdagane p.g.a lite besøk
Billettpris for offentleg bading:
Vaksne kr 33
Born     kr
22


Aage Kvendseth
       - rektor-
 
Kåre Magne Moe