SKULEN VÅR
Hovedside
Telefon
Tilsette
Skulerute
Ordensreglar
Programvare
SEV
Bruksplan
IKT-plan
PSM
Utviklingsplan
Mobbing
Handlingsplan
Beredskapsplan

SØK
Kvasir
Startsiden

LOKAL
Bremanger Kommune
Fylkeskom.
Kulturnett
Fylkesbibliotek
Fylkesarkiv
Firdaposten
Ruteinformasjon
Svelgen Skule
Kolset skule
Frøyen skule
Davik Skule 

 

REGLAR FOR BRUK AV DATAUTSTYR


Vi ynskjer at alle skal ha tilgang til datautstyr som fungerer best mogleg for å utføre skulearbeid. Derfor må datareglane følgjast, slik at neste bruker opplever at utstyret fungerer.

•  Datamaskinene skal berre brukast til skulearbeid.

•  Det skal ikkje gjerast nokon forandringar på datamaskinene sine innstillingar.

•  Det er ikkje lov til å laste ned eller installere programvare på datamaskinene.

•  Dei stasjonære datamaskinene og skjermane skal ikkje flyttast på.

•  Oppgåvelinja skal vere synleg.

•  Du har ikkje lov til å bruke datamaskinene på datarommet utan at ein vaksen er til stades.

•  Ikkje et eller drikk når du bruker datautstyr.

•  Pass på brukarnamnet og passordet ditt.

•  Meld frå til lærar dersom det er feil eller manglar på datautstyret.

•  Slå av datamaskinene og skjerm etter bruk.

•  Projector skal koplast til av lærar. Slå av projector på riktig måte.

Dersom reglane blir brote, kan lærar nekte deg å bruke Internett og datautstyr på skulen i ein periode. Det kan bli kravd erstatning dersom du øydelegg utstyr. 

 

 

BERBARE DATAMASKINER

Læraren skal ta ut datamaskinene frå dataskapet og sette dei på plass igjen. Hugs å sette maskinene forsiktig på plass. på ladding

Ikkje ta på sjølve skjermen.

Ikkje utsett datamaskinene for støt eller vibrasjoner,

Ikkje plasser gjenstander på datamaskinene.

Legg lokket forsiktig igjen når du lukker datamaskina.

Ikkje plasser datamaskina på ujevne flater.

Ikkje utsett datamaskinene for direkte sollys. Ikkje plassere dei nær varmekilder

Pass godt på at du ikkje mister datamaskina i golvet.

Ikkje utsett datamaskinene for magnetiske felt.

Datamaskinene skal ikkje utsettast for temperaturer under 0 C eller over 50

 

 

 


 


NETTVETTREGLER

Kilde: Redd barna
Sjå også www.nettvett.no

1. Du må aldri fortelle noen du ikke kjenner på Internett hva du heter, hvor du bor eller hvilken skole du går på.

2. Ikke send bilder av deg selv.

3. Bruk en anonym e-postadresse når du surfer på Internett og chatter med folk du ikke kjenner.

4. Hvis du skal møte en person du har chattet med på Internett, må du ta med en voksen du stoler på.

5. Husk at personer du snakker med i en chat-gruppe ikke alltid snakker sant og lett kan lyve på alder.

6. Du skal ikke svare hvis du får skummel e-post eller blir redd når du chatter. Si fra til en voksen og bytt gjerne e-postadresse.

7. Når du skal laste ned spill eller lignende, gjør det sammen med en voksen.

8. Hvis du opplever noe skummelt eller ubehagelig, meld fra til en voksen du stoler på. Du kan også ta kontakt med Redd barna eller til Kripos.

   
   
 
   
   
   
 
 
Kåre Magne Moe