SKULEN VÅR
Hovedside
Telefon
Tilsette
Skulerute
Ordensreglar
Programvare
SEV
Utviklingsplan
Bruksplan
IKT-plan
Pos. skulemiljø

SØK
Kvasir
Startsiden

LOKAL
Bremanger Kommune
Bremang.vekst.
Fylkeskom.
Kulturnett
Fylkesbibliotek
Fylkesarkivet
Ruteinformasjon
Firdaposten
Svelgen Skule
Davik SkuleTlf: 57796550   E-post: adm@haugeskule.gs.sf.no   Fax: 57 79 65 51
 
7.KL PÅ LEIRSKULE 
       

dbaas1.jpg (55517 byte)

dombas.jpg (57593 byte)

dombaas1.jpg (69657 byte)

dombaas3.jpg (46881 byte)

       

dombaas.jpg (66395 byte)

dombaas5.jpg (23524 byte)

dombaas4.jpg (21355 byte)

dombaas2.jpg (20583 byte)

       

dombaas7.jpg (55478 byte)

dombaas9.jpg (65703 byte)

dombaas6.jpg (40828 byte)

dombaas8.jpg (27637 byte)

       

dbaas.jpg (47918 byte)

 
Kåre Magne Moe