SKULEN VÅR
Hovedside
Telefon
Tilsette
Skulerute
Ordensreglar
Programvare
SEV
Bruksplan
IKT-plan
PSM
Utviklingsplan
Mobbing
Handlingsplan

SØK
Kvasir
Startsiden

LOKAL
Bremanger Kommune
Bremang.vekst.
Fylkeskom.
Kulturnett
Fylkesbibliotek
Firdaposten
Ruteinformasjon
Fylkesarkiv
Svelgen Skule
Davik Skule 

DUGNAD 2006
DUGNAD PÅ UTEOMRÅDET VED HAUGE SKULE
17. mai nærmar seg raskt og i den anledning hadde det vore kjekt om uteområdet på skulen vår fekk eit ”vårløft”. Med vårløft tenkjer vi først og fremst på at ballbingen skal verte heilt ferdig, veggen på fotballbana og ballbingen skal målast og at det skal komme blomster i beda.

For å klare dette trengst det eit par kveldar (eller helgar) med dugnad for å komme i mål.

Nedanfor vert det lista opp kva som skal gjerast under kvart av dei tre ”prosjekta”. De ringer ev. melder på SMS til underteikna kvar de vil jobbe og når, telefon 950 44 031.

Sjå liste over dei som skal arbeide nederst på sida

BALLBINGEN:

Volleyballstativa skal monterast.
Basketballstativet skal festast (eitt er montert).
Fangnettet kring ballbingen skal betrast.

BEISING:
Grunning og beising av ballbingen
Beising av området på den store plassen (fotballbana på mellomtrinnet)
Beis og måling skal vere på plass til dugnaden.


BLOMSTER:
Blomster i dei små beda ved inngangen til ung.skulen
Blomster i det store bedet framfor ung.skulen og biblioteket
Vi handlar inn litt jord og blomar måndag.

Vi skal ha dugnaden på måndag 08.05 og tysdag 09.05 frå 17.00 – 20.00. Vi treng ca 10 foreldre på ballbingen, 10 til å beise og 5-6 til arbeidet med blomstrane.

Med på arbeidet har vi Terje Hauge.
Det er fint om de tek med dykk litt reiskap.

Velkomen til dugnad!

Venleg helsing
Annette N. Rosø

telefon 950 44 031


Arbeidsliste måndag 08.05:

Teknisk
Bjarki, Willy, Erik, Terje H, Bjørn N, Stig, Jan Erik, Inger, Geir Magne
Maling
Annbjørg, Alice, Kenneth, Siv, Ann Kristin,Tone Lise, Karine, Lene
Blomster
Anne Liv, Liv Hauge R, Linda, Torill, Aage

Arbeidsliste tysdag 09.05:


Maling

Rita Janne, Irene L, Mary Jane, Unni, May Britt, Liv Turid, Oddbjørg, Anne Karin, May Britt, Ann Elisabeth, Rebecca, 3- 4 jenter frå 10.årssteg

Arbeidsliste onsdag 10.05:


Teknisk

Kjell Rune,Geir Magne, Egil, Willy, Jan Karsten, Tore Torvanger, Morten Ferstad, Freddy Hauge, Terje T, Per Ivar,


PS Foreldrerådet støttar dugnaden og samarbeidsutvalet har løyvd 1000 kr til blomar/plantar.

 


 
 
 
Kåre Magne Moe