SKULEN VÅR
Hovedside
Telefon
Tilsette
Skulerute
Ordensreglar
Programvare
SEV
Bruksplan
IKT-plan
PSM
Utviklingsplan
Mobbing
Handlingsplan
Beredskapsplan
 
SØK
Kvasir
Startsiden

LOKAL
Bremanger Kommune
Bremang.vekst.
Fylkeskom.
Kulturnett
Fylkesbibliotek
Fylkesarkivet
Ruteinformasjon
Firdaposten
Svelgen Skule 
 
Avgangsprøver i grunnskulen 2006 :


1. Skriftlege prøver

Dei skriftlege avgangsprøvene i grunnskulen våren 2006 er fastsette slik:

19. mai: Engelsk

22. mai: Matematikk

23. mai: Norsk ( ”teksthefte-dag”)

24. mai: Norsk (langsvar)


2. Munnlege prøver

8. juni 
Kåre Magne Moe