SKULEN VÅR
Hovedside
Telefon
Tilsette
Skulerute
Ordensreglar
Programvare
SEV
Bruksplan
IKT-plan
PSM
Utviklingsplan
Mobbing
Handlingsplan
Beredskapsplan

SØK
Kvasir
Startsiden

LOKAL
Bremanger Kommune
Bremang.vekst.
Fylkeskom.
Kulturnett
Fylkesbibliotek
Firdaposten
Ruteinformasjon
Fylkesarkiv
Svelgen Skule
Davik Skule 
TIDSPLAN FOR SKRIFTLEG AVGANGSPRØVE I GRUNNSKOLEN 2007

Utdanningsdirektoratet har fastlagt tidsplanen for skriftlege avgangsprøver i grunnskolen 2007. Som det går fram av planen, er faga spreidde over fleire dagar.

Måndag 14. mai   Opplysning om trekkfag kl. 1300

Utdeling av informasjonsheftet til prøva i Matematikk
Utdeling av tekstheftet til prøva i Engelsk

Engelsk med IKT: Elevane får tilgang til nettsida med førebuingsdel og tema kl. 1300
   
Tysdag 15. mai   Førebuing til prøvene i

Engelsk
Engelsk med IKT
Matematikk  
   
Onsdag 16. mai   Prøver med oppgåver i tilknyting til teksthefte i
Engelsk
Engelsk med IKT


Kl. 1300: Utdeling av teksthefte til prøvene i Norsk

Norsk med IKT: Elevane får tilgang til nettsida med førebuingsdel og tema kl. 1300  
   
Måndag 21. mai   Prøver med oppgåver i tilknyting til informasjonsheftet i Matematikk

Førebuing til prøvene i Norsk
Norsk med IKT: Førebuing, innlevering av skjema I  
   
Tysdag 22. mai   Norsk skrivedag I  

Norsk med IKT: Skrivedag I  
 
   
Onsdag 23. mai   Norsk med IKT:
Førebuing, innlevering av skjema II  
   
Torsdag 24. mai   Norsk skrivedag II

Norsk med IKT: Skrivedag II
 

Munnleg eksamen er fredag 8.juni
 
 
 
 
 
 
Kåre Magne Moe