SKULEN VÅR
Hovedside
Telefon
Tilsette
Skulerute
Ordensreglar
Programvare
SEV
Bruksplan
IKT-plan
PSM
Utviklingsplan
Mobbing
Handlingsplan
Beredskapsplan
 
SØK
Kvasir
Startsiden

LOKAL
Bremanger Kommune
Bremang.vekst.
Fylkeskom.
Kulturnett
Fylkesbibliotek
Fylkesarkivet
Ruteinformasjon
Firdaposten
Svelgen Skule 
 

INFO-SKRIV OM RUTINER VED SKADE PÅ ELEV:

 

1)
A.  Kontaktlæraren (evt. lærar/assistent som er vitne til uhellet) fyller ut skademeldingsskjema til NAV Bremanger trygd (RTV-blankett 11.01A – Rikstrygdeverket sitt skjema), og leverer det deretter til sekretæren som fyller ut med personnummer, organisasjonsnummer m.m. og stemplar alle sidene.

B.  Sekretæren sender sidene 1, 2 og 3 til NAV Bremanger trygd, pb. 54, 6721 Svelgen.
Side 4 skal arkiverast ved skulen (arkivkode G5 – skader og ulykker).
Side 5 sendast heim med eleven.

C.  Foreldra får skriftleg vedtak frå NAV og godkjenning av skaden.

D.  Foreldra sender inn krav om refusjon av utgifter til NAV (om skaden er godkjend)

E.  Foreldra får dekka alle utgifter i samband med skaden av trygdekontoret.
                                            

2)
A.  Kontaktlæraren sender med eleven skademeldingsskjema til KLP Skadeforsikring AS, saman med elevens eksemplar av skademeldingsskjemaet til NAV.  Foreldra/eleven skal fylle ut side 1, og evt. lege skal fylle ut side 2.  Deretter skal skjemaet returnerast til skulen.  Dette skal gjerast for alle skader uansett grad av alvor, og skal tene som dokumentasjon for eventuelle seinskadar. 

B.  Rektor eller sekretær skal skrive under på skademeldinga for å stadfeste at skaden oppsto slik som nemnd. 

C.  Originalen sendast til KLP Skadeforsikring AS, pb. 1733 Vika, 0121 Oslo.
Ein kopi sendast med eleven heim, og ein kopi vert arkivert her saman med skjema til trygdekontoret (arkivkode G5 – skadar og ulykker).

Desse to skjemaene må fyllast ut og sendast snarast råd!

 

Oppdatert 31.01.08/ESYH

 


 
Kåre Magne Moe