SKULEN VÅR
Hovedside
Telefon
Tilsette
Skulerute
Ordensreglar
Programvare
SEV
Utviklingsplan
Bruksplan
IKT-plan

SØK
Kvasir
Startsiden

LOKAL
Bremanger Kommune
Bremang.vekst.
Fylkeskom.
Kulturnett
Fylkesbibliotek
Fylkesarkivet
Ruteinformasjon
Firdaposten
Svelgen Skule
Davik SkuleTlf: 57796550   E-post: adm@haugeskule.gs.sf.no   Fax: 57 79 65 51
 
                             6.klasse er ute i arbeidslivet.
Michelle og June på Blomsterbua. Martine jobbar på Stasjonen barnehage.

Malene er på Stasjonen barnehage. Espen er bonde hos Egil.

Stine er på Stasjonen barnehage. Stian og Mathias jobbar hos Håvardstun.

 
Kåre Magne Moe