SKULEN VÅR
Hovedside
Telefon
Tilsette
Skulerute
Ordensreglar
Programvare
SEV
Bruksplan
IKT-plan
PSM
Utviklingsplan
Mobbing
Handlingsplan
 
SØK
Kvasir
Startsiden
 
LOKAL
Bremanger Kommune
Bremang.vekst.
Fylkeskom.
Kulturnett
Fylkesbibliotek
Firdaposten
Fylkesarkivet
Ruteinformasjon
Svelgen Skule
Kolset skule
Frøyen skule 
 

Forsikring

Kollektiv ulykkesforsikring for
skolebarn, barnehagebarn er dekket av If skadeforsikring

Vilkår

Standard vilkår ulykke for alle barn
* på direkte reise til og fra hjem skole, banehage
* på skole-/barnehageområdet i skole-/barnehagetiden og
* utenfor skoleområdet i langfrikvarteret
* på turer/ekskursjoner i regi av skolen/barnehagen

Hva er ulykke?

Med ulykkesskade forstås skade på legemet forsaket ved en plutselig ytre begivenhet - ulykkestilfelle som inntreffer i forsikringstiden.

Forsikringssum ved skade

* Forsikringssum ved 100% invaliditet  kr 270 800,-
* Forsikringssum ved død   kr 21 100,-
* Behandlingsutgifter dekkes ut over det som dekkes av folketrygden med inntil 5% av summen for invaliditet, (dvs. kr 13 540,- pr. skade). Det vere utgifter til lege,tannlege,forbindingssaker og medisin foreskrevet av lege, behandling og opphold på sykehus, fysioterapi- og kiropraktorbehandling som er foreskrevet av lege og diverse reiseutgifter.
Behandlingsutgifter som søkes erstattet, må kunne dokumenteres.

Egenandel
på behandlingsutgifter er kr. 1000,-

Eksempel på unntak

Behandlingsutgifter etter skade under diverse ballspill som håndball/fotball/ishockey dekkes ikke
Les kva FUG skriv om elevforsikring her
 
 
Kåre Magne Moe