SKULEN VÅR
Hovedside
Telefon
Tilsette
Skulerute
Ordensreglar

SØK
Kvasir
Startsiden

LOKAL
Bremanger Kommune
Bremang.vekst.
 

 
Hausten 2000


Volleyballturnering
Elevane på ungdomssteget arrangerte volleyballturnering før jul. Les meir

Saueklipping  - 3.klasse
3.klasse har vore ute på Grotle med John Ove og May Britt og sett på saueklipping. Etterpå fekk  dei besøk av "Tulla"som viste karding og spinning. Sjå bilder


Spel og vaflar på ungdomssteget
10.kl hadde laga vaflar, og inviterte resten av u-steget på ein kosedag med spel, konkurransar og vaflar. Les meir

Aksjon blomsterløk i 5.klasse
5.kl har planta 100 blomsterløkar. Les meir

Lesevake på mellomsteget
Natt til fredag 6.oktober overnatta mellomsteget på skulen. Det var klart for lesevake. Les meir

6.klasse ute i arbeidslivet
Elevane i 6. klasse har hatt elevane sitt val, og brukt nokre av timane til å prøve seg i arbeidslivet.Sjå bilde


2.klasse på tur til "Blåbærhagen"
Vi har funne oss ein fast plass som vi går til kvar fredag når vi har utedag.I "Blåbærhagen" kan vi gjere masse spennande ting. Les meir..

Busse og Rulle
1. og 2. klasse har lært om korleis ein skal oppføre seg i bussen. Les meir..

Krabbefest i 3.klasse
Vi fekk krabbe på skulen, og det smakte veldig godt. Les meir..

Fjelltur
I det fine veret i haust, er det fleire klassar som har vore på fjelltur. Sjå bilde frå turen til 5. og 6. kl

Inspirert av Picasso og afrikansk kultur
9.kl.har "menneske" som tema i bilete og skulptur. Her kan du sjå noko av det skulpturgruppa arbeider med.


Fadderordning
Det er kjekt å bli kjende med eldre elevar når ein nettopp er starta på skulen. Les meir.. 


Velkommen
Tysdag 15. august var første skuledagen for elevane på Hauge skule, skuleåret 2000/2001. Les meir..

Glimt frå skuleåret 1999/ 2000:


Avslutningsfest i 10.klasse
Torsdag 17.juni var siste skuledagen på Hauge skule, og elevane hadde invitert foreldre og lærarar til fest. Ei fin markering! Les meir...

Fisketur med Oppstad
Både 5. 7.10. og Norsk 2 har denne våren vore på fisketur med den tidlegare fraktebåten Oppstad. Les meir...

Klassetur til Lillehammer
10.klasse var på 3-dagars klassetur midt i OL-parken. Les meir..


7.klasse på leirskule til Dombås
Det er tradisjon at elevar frå Hauge skule reiser til Dombås på leirskule.  Les dagbok..


Nytt skulekjøken
Skulen kunne endeleg ta i bruk det nye skulekjøkenet. Les meir.. 

Gåve frå Sparebanken
Hauge skule har saman med andre skular i Bremanger og Flora, fått milleniumsgåve.  Les meir...


Førstehjelpskurs
Lærarar som underviser i symjing, må kvart år gjennomgå kurs i livreddning Les meir..


Karneval
Småskulesteget og Stasjonen barnehage hadde karneval i gymsalen. Sjå bilde..

 
PEDAGOGEN
Rammetimetal
Skolenettet
Norsk Lærarlag
Norsk Språkråd

TIL HEIMEN
Foreldrerådsmøte
AU-møte 1999/2000
Au-møte 2000/2001
Skriv til organisasjoner
Asbest
Skulebokerstatning
Arbeidsutval 2000-2001

REGLAR - INSTRUKS
Kroppsøving
Bading
Forming 
 Sist oppdatert: 13.02.06   Kåre Magne Moe