SKULEN VÅR
Hovedside
Telefon
Tilsette
Skulerute
Ordensreglar
Programvare
SEV
Bruksplan
IKT-plan
PSM
Utviklingsplan
Mobbing
Handlingsplan

SØK
Kvasir
Startsiden

LOKAL
Bremanger Kommune
Bremang.vekst.
Fylkeskom.
Kulturnett
Fylkesbibliotek
Firdaposten
Ruteinformasjon
Fylkesarkiv
Svelgen Skule
Davik Skule   

Litt av kvart

Dato Kva skjer
6/11 Småskulesteget er på museum på Sandane
6/11 10. kl er ombord i båten "Skulebas"
21/11 Matematikken sin dag - Småskulesteget
Veke 49 Tentamen på ungdomssteget
12/12 1. - 3. skal på teater i Kalvåg
15/12 - Kl. 18.00 Juletrefest
 
Kåre Magne Moe