SKULEN VÅR
Hovedside
Telefon
Tilsette
Skulerute
Ordensreglar
Programvare
SEV
Bruksplan
IKT-plan
PSM
Utviklingsplan
Mobbing
Handlingsplan

SØK
Kvasir
Startsiden

LOKAL
Bremanger Kommune
Bremang.vekst.
Fylkeskom.
Kulturnett
Fylkesbibliotek
Firdaposten
Ruteinformasjon
Fylkesarkiv
Svelgen Skule
Davik Skule 

KONTAKTLÆRARAR - SKULEÅRET 2006-2007

   
1.Årssteg:
Monica Liseth Hauge
2.årssteg:
Gerd Lillian Torvanger
3.årssteg:
Reidun Solberg
4.årssteg:
Kirsten Grotle
5.årssteg:
Annette Nødseth Rosø
6.årssteg:
Ruth Marit Igland
7.årssteg:
Mette Bortne
8.årssteg:
Jill Strand og Liv Torvanger
9.årssteg:
Bodil Amalie Ask og Jan Karsten Nygård
10.årssteg:
Oddbjørg Råket og Arve Ryland
 
Måndag 21.august er første skuledag
 
 
 
 
 
   
 
   
 
 
Kåre Magne Moe