SKULEN VÅR
Hovedside
Telefon
Tilsette
Skulerute
Ordensreglar
Programvare
SEV
Utviklingsplan
Bruksplan

SØK
Kvasir
Startsiden

LOKAL
Bremanger Kommune
Fylkeskom.
Kulturnett
Fylkesbibliotek
Fylkesarkivet
Ruteinformasjon
Firdaposten
Svelgen Skule
Davik SkuleTlf: 57796550   E-post: adm@haugeskule.gs.sf.no   Fax: 57 79 65 51
 
KRABBEFEST I 3.KLASSE                                            fredag 15.september
Fredag kom pappa til Håvard med krabbe på skulen. Vi hadde lært om krabben med Gerd Lillian, og no skulle vi koke og ete han.
Først måtte den visast fram til dei andre elevane.
Vi passa oss for dei sterke klørne.
Det var nesten litt trist å legge krabben opp i det kokande vatnet.
Mens vi venta på at krabben skulle bli ferdig, fekk vi leike oss litt ute.
Det vart kjekt å sitje opp med "grillplassen" og ete krabbe.Det var nok dei som var litt misunnlege på oss. Liv og Rolf  fekk smake .

 

 

   

 
Kåre Magne Moe