SKULEN VÅR
Hovedside
Telefon
Tilsette
Skulerute
Ordensreglar
Programvare
SEV
Bruksplan
IKT-plan
PSM
Utviklingsplan
Mobbing
Handlingsplan

SØK
Kvasir
Startsiden

LOKAL
Bremanger Kommune
Bremang.vekst.
Fylkeskom.
Kulturnett
Fylkesbibliotek
Firdaposten
Ruteinformasjon
Fylkesarkiv
Svelgen Skule
Davik Skule 

KUNSTUTSTILLING I 10 - April 2006

10.klasse har laga ei utstilling av noko av det dei har arbeidd med i vår.
Hovudtemaet vårt i vår er ei oppgåve som heiter: ” Frå ide til produkt” Her skal vi syne kva vi har lært og nyttegjere oss av ulike teknikkar og materiale.

Her er det leik med fargar og former som er det sentrale.
Fargerikt vart det i alle fall.
Her ser de produktet til ein av elevane.
Ho har arbeidd med mote og designa ulike ”kjolar” til ei papirdokke.
Vi har og arbeidd med collage.
Temaet i denne collagen er musikk.
Interessant bruk av fargar og motiv.
Her har vi teikna ein båt steg for steg.
Først plasserte vi motivet deretter tok vi til med å skuggelegge biletet
Ei del elevar arbeidde med tre som materiale.
Her ser vi nokre av produkta: i forgrunnen eit Tv- og stereobord, i midten eit pizzabrett og bakarst ei skittentøyskorg.
Det er tydleg at elevane har tenkt framover på eit komande hybelliv.
Det vart og laga bilete og fleire hyller på denne avdelinga.
Døme på ”veggpryd”!
Tekst og foto v/ M. Bortne 02.04.2006
 
 
 
Kåre Magne Moe