SKULEN VÅR
Hovedside
Telefon
Tilsette
Skulerute
Ordensreglar
Programvare
SEV
Bruksplan
IKT-plan
PSM
Utviklingsplan
Mobbing
Handlingsplan
Beredskapsplan

SØK
Kvasir
Startsiden

LOKAL
Bremanger Kommune
Bremang.vekst.
Fylkeskom.
Kulturnett
Fylkesbibliotek
Firdaposten
Ruteinformasjon
Fylkesarkiv
Svelgen Skule
Davik Skule 
Invitasjon til informasjonsmøte om privat lærekjøring


Har du ungdom med planar om å ta førarkort for personbil, bør opplæringa starte to år på førehand. Då kan ein skaffe seg lang kjøreerfaring og bli ein tryggare bilist den dagen ein har fått førarkort, og skal ut å kjøre på eigenhand. Statens vegvesen vil hjelpe med få mest mogleg ut av denne opplæringa.

Vi har i samarbeid med Hauge skule avtalt informasjonsmøte om privat lærekøyring:

Onsdag 21. februar 2007, kl 18.00.

Vi inviterer hermed dine føresette (eller den som vil lærekjøre med deg) til dette informasjonsmøtet.

Ved oppmøte vert det utdelt ein startpakke som inneheld rettleiingshefte, speil og .

Trafikant og kjøretøy - Fjordane distrikt

Med helsing
Anita Helen Høydal
konsulent

 

 
 
Kåre Magne Moe