SKULEN VÅR
Hovedside
Telefon
Tilsette
Skulerute
Ordensreglar
Programvare
SEV
Bruksplan
IKT-plan
PSM
Utviklingsplan
Mobbing
Handlingsplan

SØK
Kvasir
Startsiden

LOKAL
Bremanger Kommune
Bremang.vekst.
Fylkeskom.
Kulturnett
Fylkesbibliotek
Firdaposten
Ruteinformasjon
Fylkesarkiv
Svelgen Skule
Davik Skule 

TIL FORELDRE MED ELEVAR I 1. – 7. OG FORELDRE TIL NYE ELEVAR H-06.

Hauge Skule og Arbeidsutvalet i foreldrerådet inviterer til:

MATEMATIKK- KVELD FOR FORELDRE

09.01.06
- kl 17.30-19.00

Tema:”VERDA ER FULL AV MATEMATIKK"

Kurshaldar er Mona Røssland:Mona Røssland er
LAMIS-leiar(LAMIS står for Landslaget for matematikk i skulen.) og lærebokforfattar og har lang praksis som lærar i grunnskulen.

Mona Røssland skriv no ny lærebok i matematikk for barnesteget.
Ho har difor god kjennskap til kva konsekvensar dei nye læreplanane har for matematikkfaget.

Møt fram til ein inspirerande kveld !

Med helsing

Aage Kvendseth
Rektor
Elisabeth Kløvtveit
Leiar i FAU

 
Kåre Magne Moe