SKULEN VÅR
Hovedside
Telefon
Tilsette
Skulerute
Ordensreglar
Programvare
SEV
Bruksplan
IKT-plan
PSM
Utviklingsplan
Mobbing
Handlingsplan
 
SØK
Kvasir
Startsiden

LOKAL
Bremanger Kommune
Bremang.vekst.
Fylkeskom.
Kulturnett
Fylkesbibliotek
Fylkesarkivet
Ruteinformasjon
Firdaposten
Svelgen Skule
Davik Skule 
 
KULTURSKULEN OPNA KONFERANSE I LOEN

Ein stor tverrfagleg konferanse i Loen om barn og unge sine oppvekstvilkår vart den 9. februar opna av fire elevar og rektor frå kulturskulen i Bremanger. Birgitte Nesbakk og Therese Hauge, saman med Norvall Klungresæter framførte ein vakker portugisisk song. 

Elevane frå Svelgen spelte ein frisk spansk dans på gitar saman med kulturskulelrektoren.

Ei kulturell opning som ikkje minst gleda rektor ved Hauge skule som sat i salen...

Dei fekk alle stor applaus frå forsamlinga. Ein representant frå Barneombodet som deltok på konferansen, rosa etterpå ungdomane for den gode kvaliteten på framføringa deira, og  minna om kor verdfullt det er å ha eit kulturskuletilbod for barn og unge der dei veks opp.

 
Kåre Magne Moe