SKULEN VÅR
Hovedside
Telefon
Tilsette
Skulerute
Ordensreglar
Programvare
SEV
Bruksplan
IKT-plan
PSM
Utviklingsplan
Mobbing
Handlingsplan

SØK
Kvasir
Startsiden

LOKAL
Bremanger Kommune
Bremang.vekst.
Fylkeskom.
Kulturnett
Fylkesbibliotek
Firdaposten
Ruteinformasjon
Fylkesarkiv
Svelgen Skule
Davik Skule 

MATEMATIKK-KVELD


Mona Røsseland sin matematikveld for foreldra måndag 9.januar vart svært godt motteke.

Ho viste kor mykje matematikk det er i kvardagen vår og t.d. korleis foreldra på ein enkle måte kunne auke barna sine matematiske kompetanse.
Ho fekk mange spørsmål og synspunkt frå foreldra.

Mona gjekk og gjennom kva som er nytt i faget etter den nye læreplanen. Ho har ei eiga heimeside der ho vil legge ut dei presentasjonane ho nytta.

Sjå: www.fiboline.no   .

Tidlegare på dagen hadde ho ei innføring i begynnaropplæringa i matematikk for lærarane og for lærarar frå Kolset og Davik Oppvekst. Dette vart gjennomført på det nye matematikkrommet vårt.

Ho viste der m.a. kva for matematisk tankegang som ligg bak det nye m ateamtikkverket ho er medforfattar til.

Tysdag kveld skal ho matematikkkurs på Eid. Der skal og nokre av lærarane på Hauge skule delta. Hauge skule vil elles delta vidare i prosjektet "Matematikk til nytte og glede". For meir matematikk -

sjå t.d. www.matematikk.org

 
Kåre Magne Moe