SKULEN VÅR
Hovedside
Telefon
Tilsette
Skulerute
Ordensreglar
Programvare
SEV
Bruksplan
IKT-plan
PSM
Utviklingsplan
Mobbing
Handlingsplan
Beredskapsplan

SØK
Kvasir
Startsiden

LOKAL
Bremanger Kommune
Bremang.vekst.
Fylkeskom.
Kulturnett
Fylkesbibliotek
Firdaposten
Ruteinformasjon
Fylkesarkiv
Svelgen Skule
Davik Skule 
Plan for gjennomføring av Mini - REAL på 3. og 4. årssteg – Hauge skule.
Prosjektperiode: veke 3 - veke 8, 2007

Prosjektansvarlege: Reidun Torvanger Solberg og Kirsten Grotle
Veke 3

Fredag19. januar
Prosjektstart: byggje spaghettitårn


Veke 4

Måndag, 22. januar
Bygg eit lokalsamfunn I
Felles innføring 4. time
Planlegging
Konstruksjon

Tysdag, 23. januar
Bygg eit lokalsamfunn II
Konstruksjon
Torsdag, 25. januar
Avslutte byggjinga
Presentere og markedsføre lokalsamfunnet sitt
Velje prosjektet sitt lokalsamfunn
Fredag, 26. januar
Gjennomføre øvinga: Å forske

Veke 5

Måndag, 29. januar
Utstilling: Flytte modellen av lokalsamfunnet vårt til utstillingsområdet. Henge opp fotomontasje av prosjektet, så langt.
Velkomstpakke; perm med velkomstbrev, bankbok, oversikt over ledige jobbar og søknadskjema
Intervju I/Demonstrasjon
6. t – årsstega kvar for seg:
Gå gjennom: Rollekort, øvingsskjema og CV

Lekse til tysdag

Tysdag, 30 januar
Rollespell (årsstega kvar for seg)

Torsdag, 1. februar

Jobbsøknad – Reidun og Kirsten intervjuar alle elevane enkeltvis.

Fredag, 2. feruar
Oppgåver og tenester. Tilsetjing av administrasjon og bank – funksjonerarVeke 6

Måndag, 5. februar
Gjennomføre øvinga: Med lys og lupe

Tysdag, 6. febuar

Tilsetjing i bedriftene

Torsdag, 8. februar

Årsstega kvar for seg gjennomføre øvinga: Supersal

Fredag, 9. februar

Årsstega kvar for seg gjennomføre øvinga: Supersal

Veke 7

Måndag, 12. februar
Starte bedrifter
Produsere varer til marknaden
Sognebøjen Perleri

Sognebøjen Perleri

Tysdag, 13. februar
Produsere varer til marknaden.
Sognebøjen Grafisk

Sognebøjen Sparebank


Torsdag, 15. februar
Produsere varer til marknaden.
Sognebøjen Grafisk

Sognebøjen Suvenir

Sognebøjen Suvenir


Fredag, 16. februar
Produsere varer til marknaden.
Sognebøjen Suvenir

Sognebøjen Såpe og Duft

Sognebøjen Såpe og Duft

Administrasjonen i Sognebøjen

Veke 8.
Måndag, 19. februar
Produsere varer til marknaden.

Tysdag, 20. februar
Avslutte vareproduksjonen og førebu marknadsettermiddagen.
d.v.s. ettermiddagsmarknad for inviterte gjestar

Torsdag, 22. februar
Marknad for elevar på Hauge skule
Oppsummering

Fredag, 23. februar

 

 

 

 

 
Kåre Magne Moe