SKULEN VÅR
Hovedside
Telefon
Tilsette
Skulerute
Ordensreglar
Programvare
SEV
Bruksplan
IKT-plan
PSM
Utviklingsplan
Mobbing
Handlingsplan
Beredskapsplan

SØK
Kvasir
Startsiden

LOKAL
Bremanger Kommune
Bremang.vekst.
Fylkeskom.
Kulturnett
Fylkesbibliotek
Firdaposten
Ruteinformasjon
Fylkesarkiv
Svelgen Skule
Davik Skule 
OPE FORELDREMØTE OM NETTVETT
MØTET VERT PÅ UNGDOMSSKULEN, ROM 4/5 .

Dato: 14.02. KLOKKA 17.30 – CA 18.30.

Arbeidsutvalet i foreldrerådet og skulen kallar med dette inn foreldra til eit ope møte med fokus på NETTVETT for barn og unge. Dette temaet er svært aktuelt for tida.

Rektor Johan Olai Svidal (frå Stryn kommune) kjem for å snakke om:

•  Kva farer barn/unge kan møte på nett
•  Kva for konsekvensar det kan få
•  Kva for konsekvensar det kan ha å gje frå seg personlege opplysningar
•  Korleis ein kan førebyggje at barn/unge kjem i kontakt med ”farer” på nett

Tidlegare på dagen vil han gjennomføre eit liknande opplegg for ungdomsskulelevane og eit opplegg for lærarane etter skuletid.

Velkomen

Aage Kvendseth

 

 

 

 
Kåre Magne Moe