SKULEN VÅR
Hovedside
Telefon
Tilsette
Skulerute
Ordensreglar
Programvare
SEV
Utv-plan 00-01
Utv-plan 01-02
Bruksplan
IKT-plan
Pos. skulemiljø

SØK
Kvasir
Startsiden

LOKAL
Bremanger Kommune
Fylkeskom.
Kulturnett
Fylkesbibliotek
Fylkesarkivet
Firdaposten
Ruteinformasjon
Svelgen Skule
Davik Skule02.02.00

VELKOMMEN TIL NYTT SKULEÅR

Rektor Svein Kåre Senneset hadde samla lærarar, elevar og foreldre i gymsalen og ynskte dei velkomne til nytt skuleår på Hauge skule. Ei særskild velkomshelsing gjekk til 1.klassingane, nye elevar frå Kalvåg og Berle i 7. og 8.klasse, og elevar som hadde flytta til Bremanger i  sommar.  Han sa vidare at skulen vil gjere alt for at alle elevane skulle få ein god skulekvardag.

Mest spente var nok 1.klassingane.

FADDERORDNING

Måndag 21. august var ein spennande dag for 1.klassingane. Dei skulle få besøk av "faddrane" sine i 7.klasse. Skal tru kven som skal passe på  meg?
Dette var første besøket, og det viktigaste var å bli kjende.
Det gjekk heller ikkje lange stunda før den gode kontakta var oppretta,og det var ikkje lett å gje slepp på kvarandre då tida var omme. 

 
Kåre Magne Moe