SKULEN VÅR
Hovedside
Telefon
Tilsette
Skulerute
Ordensreglar
Programvare
SEV
Bruksplan
IKT-plan
PSM
Utviklingsplan
Mobbing
Handlingsplan
Beredskapsplan

SØK
Kvasir
Startsiden

LOKAL
Bremanger Kommune
Bremang.vekst.
Fylkeskom.
Kulturnett
Fylkesbibliotek
Firdaposten
Ruteinformasjon
Fylkesarkiv
Svelgen Skule
Davik Skule 

PROGRAM FOR MARKERING AV VERDSDAGEN FOR PSYKISK HELSE FOR UNGDOMSSKULANE I BREMANGER KOMMUNE

Måndag 12.desember 2005

Buss frå Hauge skule kl. 08.45

10.30-11.00: Matpause
11.00-11.15: Opning av driftssjef Børre Taklo frå Open omsorg,psykiatritenesta. Informasjon om tenesta i kommuna.

Kl.11.15-12.00: Foredrag av Silje Dahlseide,ungdomskontakt frå Mental Helse
- Mobbing,eigne opplevingar, og kva det har ført med seg.
- Korleis kvardagen er i dag
- Kvifor ho vart ungdomskontakt for Mental Helse

12.00-12.15: Pause

12.15-12.45: Film, "Kva er det med Monika?"Etter filmen, kan spørsmål stillast
12.45-13.00: Diskusjon
13.00-13.10: Avslutning av Børre Taklo

Kl.13.15: Buss til Berle, Hauge skule og Kalvåg.


 
Kåre Magne Moe