SKULEN VÅR
Hovedside
Telefon
Tilsette
Skulerute
Ordensreglar
Programvare
SEV
Bruksplan
IKT-plan
PSM
Utviklingsplan
Mobbing
Handlingsplan
Beredskapsplan

SØK
Kvasir
Startsiden

LOKAL
Bremanger Kommune
Fylkeskom.
Kulturnett
Fylkesbibliotek
Fylkesarkivet
Firdaposten
Ruteinformasjon
Svelgen Skule
Davik Skule   
SKULEN OG ELEVANE SITT VAL - Småskulesteget
Felles målsetting:
* Å synleggjere Hauge skule sine satsingsområde
* Å gje elevane høve til å velje aktivitetar ut frå eigne interesser
Kl. Tid Skulen sitt val Tid Elevane sitt val Tid
1 38 t Kystkultur
* Livet i fjæra
* Ekskursjon til Bergen
* Lage båtar
Nærmiljø
* Gardsbesøk
* Fjelltur
* Gamle Smørhamn
* Aktivitetsdag
* Grunnskuleveka
33   5
2 38 t Kystkultur
*
Livet i fjæra
*
Lage båtar
*
Fisket før
 Nærmiljøet
* Fjelltur
* Aktivitetsdag
* Grunnskuleveka
30   8
3 38 t Kyskultur
*
Livet i fjæra
* Fiske med snøre
* Naust og sjøhus
* Lisetbua, sildesalteri
Nærmiljøet
* Fjelltur
* Aktivitetsdag
* Grunnskuleveka
26   12
4 38 t Kystkultur:
* Livet i fjæra
* Vitje fiskebåtar
* Bedriftsbesøk
Nærmiljøet
* Karde, spinne, spøte
* Fjelltur
* Aktivitetsdag
* Grunnskuleveka
23   15
SKULEN OG ELEVANE SITT VAL - Mellomsteget
Felles målsetting:
* Å synleggjere Hauge skule sine satsingsområde
* Å gje elevane høve til å velje aktivitetar ut frå eigne interesser
Kl Tid Skulen sitt val Tid Elevane sitt val Tid
5 38t Naturoppleving:
* Aktivitetsdagar 

Fiskeri-Frå fjord til bord:
*
Fisk og skaldyr
*Garnline og snøre
*Tur med Oppstad
Jordbruk-Frå
jord til bord:

*
Åker
* Husdyr, lamming og slakting
 Kultur:
* Vingenfeltet(kv. 3.år)
* Sosialt samvær
* Vakrare og aktivitetsstimulerande skulekvardag
12 Elevane vel fritt innanfor ei ramme som er avgrensa med omsyn til:

* Tid
* Økonomi
5
6 38t Naturoppleving:
*
Aktivitetsdagar
Fiskeri - Frå fjord til bord:
*
Kystmuseet
Jordbruk-Frå fjord til bord:
*
Åker
* Utmark - hausting
Kultur:
* Vingenfeltet(kv. 3.år)
* Sosialt samvær
* Vakrare og aktivitetsstimulerande skulekvardag
30 Elevane vel fritt innanfor ei ramme som er avgrensa med omsyn til:

* Tid
* Økonomi
8
7 38t Naturoppleving:
*
Aktivitetsdagar
Fiskeri - Frå fjord til bord:
*
Pelagisk fisk
Jordbruk -  Frå fjord til bord:
* Hjortejakt
Kultur:
* Vingenfeltet(kv. 3.år)
* Sosialt samvær
* Vakrare og aktivitetsstimulerande skulekvardag
26 Elevane vel fritt innanfor ei ramme som er avgrensa med omsyn til:

* Tid
* Økonomi
12

SKULEN OG ELEVANE SITT VAL - Ungdomssteget
Felles målsetting:
* Å synleggjere Hauge skule sine satsingsområde
* Å gje elevane høve til å velje aktivitetar ut frå eigne interesser
Kl. Tid Skulen sitt val   Elevane sitt val  
8 50t Naturoppleving:
*Aktivitetsdagar
* Ski-alpint
Fiskeri - Frå fjord til bord:
*
Linefiske
*Stell av fisk-fiskemåltid
20 Elevane vel fritt
innanfor ei ramme
som er avgrensa med 
omsyn til:
* Tid (2 X 1/2 dag)
* Økonomi
30
9 50t Naturoppleving:
*Aktivitetsdagar
* Ski-alpint
Fiskeri - Frå fjord til bord:
*
Stell av fisk-fiskemåltid
*Fisketur med Oppstad
15 Elevane vel fritt
innanfor ei ramme
som er avgrensa med 
omsyn til:
* Tid (3 X 1/2 dag)
* Økonomi
35
10 50t Naturoppleving:
*Aktivitetsdagar
* Ski-alpint
Fiskeri - Frå fjord til bord:
*Bedriftsbesøk-eksport
*Yrkesorientering - Framtidig arbeid
10 Elevane vel fritt
innanfor ei ramme
som er avgrensa med 
omsyn til:
* Tid (4 X 1/2 dag)
* Økonomi
40
Føresetnad: Skulen får oppretta avtale om leige av fiskebåtar med utstyr.
 
Kåre Magne Moe