SKULEN VÅR
Hovedside
Telefon
Tilsette
Skulerute
Ordensreglar
Programvare
SEV
Bruksplan
IKT-plan
PSM
Utviklingsplan
Mobbing
Handlingsplan

SØK
Kvasir
Startsiden

LOKAL
Bremanger Kommune
Fylkeskom.
Kulturnett
Fylkesbibliotek
Fylkesarkivet
Firdaposten
Ruteinformasjon
Svelgen Skule
Davik SkuleSKULERUTA 2004 - 2005

Månader
Tal skuledagar
AUGUST Første skuledag: måndag 16.
12
SEPEMBER
22
OKTOBER Haustferie måndag 11. - fredag 15. (v 42)
16
NOVEMBER
22
DESEMBER Siste skuledag før jul: fredag 17.
13
JANUAR Første skuledag: måndag 3.
21
FEBRUAR Vinterferie måndag 21.- fredag 25. (veke 8)
15
MARS Siste skuledag før påske: fredag 18. Første skuledag etter påske: tysdag 29.
17
APRIL
21
MAI Elevfri dag: fredag 6.
18
JUNI Siste skuledag: fredag 17.
13
Sum
190
 
Kåre Magne Moe