SKULEN VÅR
Hovedside
Telefon
Tilsette
Skulerute
Ordensreglar
Programvare
SEV
Bruksplan
IKT-plan
PSM
Utviklingsplan
Mobbing
Handlingsplan

SØK
Kvasir
Startsiden

LOKAL
Bremanger Kommune
Bremang.vekst.
Fylkeskom.
Kulturnett
Fylkesbibliotek
Firdaposten
Ruteinformasjon
Fylkesarkiv
Svelgen Skule
Davik Skule 

INFO FRÅ SMITTEVERNLEGE 07.03.06


Elevane har fått streng beskjed om ikkje å ta i døde eller sjuke fuglar. Dei må heller ikkje mate fuglar frå handa eller ha nærkontakt med levande fuglar.

Alle må melde frå dersom dei finn døde fuglar. Dei må ikkje ta i dessse fuglane
Skulen har også fått melding om at
1 Kjøt/Kjøttdeig som ikkje er merka med prod.nummer 103, kan brukast vis den blir varma opp til minst 60/eller er godt steikt
2 Frosa melk kan berre brukast etter oppkok
Ny informasjon kjem etter kvart som legen får nye opplysningar
 
 
 
Kåre Magne Moe