SKULEN VÅR
Hovedside
Telefon
Tilsette
Skulerute
Ordensreglar
Programvare
SEV
Bruksplan
IKT-plan
PSM
Utviklingsplan
Mobbing
Handlingsplan
Beredskapsplan
 
SØK
Kvasir
Startsiden

LOKAL
Bremanger Kommune
Bremang.vekst.
Fylkeskom.
Kulturnett
Fylkesbibliotek
Fylkesarkivet
Ruteinformasjon
Firdaposten
Svelgen Skule
Davik Skule 
 
TENTAMEN - VÅR 2006

10.ÅRSSTEG
Har hatt tentamen i engelsk og norsk i mars og april.

04.05.Matematikk


9.ÅRSSTEG

29.05 Norsk H
02.06. Norsk S
06.06. Engelsk
08.06. Matematikk8.ÅRSSTEG

31.05.Engelsk
01.06.Norsk
07.06.Matematikk

 
Kåre Magne Moe