SKULEN VÅR
Hovedside
Telefon
Tilsette
Skulerute
Ordensreglar
Mobbing

SØK
Kvasir
Startsiden

LOKAL
Bremanger Kommune
Bremang.vekst.
Fylkeskom.
Kulturnett
Fylkesbibliotek
Firdaposten
Ruteinformasjon
Fylkesarkiv
Svelgen Skule
Davik Skule 

Aktive elevar – Turprosjekt ved Hauge skule

2016/2017


Vi startar opp eit nytt år med aktive elevar og håpar at alle er klare for mange fine fjellturar i nærområdet.

 I år har vi to nye turmål: Holehornet og  Strugsnipa. Her vil det ligge eiga turbok for Hauge skule i tillegg til Bremanger IL sine fjelltrimbøker. Hauge skule har ikkje eige turbok i Berledalen, bruk boka som ligg i postkassa.

Første skuleveka planlegg vi fjelltur for 1.-7.årssteg. Då vil elevane få skrive seg inn i bøkene som ligg ved Torvangsfjøsane og ved Osphamrane.

Tur:

Boka ligg:

Poeng:

Holehornet

I postkassa

1 p.

Strugsnipa

I postkassa

1 p.

Lågeide

I postkassa

1 p.

Berledalen

I postkassa (felles bok med Berle)

1 p.

Torvangsfjøsane

I den inste muren

1 p.

Osphamrane

I muren ved fjøsen

1 p.

Blandevatnet

Ved den store steinen der ein går over elva

1 p.

Iglandsdalen

Til høgre for den store steinen merka med Iglandsdalen

1 p.

Fagredalen

Under steinane på berget før du kjem til hytta til Trygve Igland.

2 p.

Alle som går på tur må skrive seg inn i turbøkene. Dersom de ikkje finn bøkene eller bøker er øydelagde set vi pris på å få ei melding om dette.
Vinnarane blir premierte på sommarfesten. Vi deler inn i følgjande klassar:     
Klasse 1:   1.-4. årssteg
                
Klasse 2:   5.-7. årssteg

Vi oppfordrar elevar, foreldre og personale til å ta ibruk turløypene.

God tur!

Med venleg helsing tilsette på Hauge skule

           
 
 
       
 
Kåre Magne Moe