SKULEN VÅR
Hovedside
Telefon
Tilsette
Skulerute
Ordensreglar
Programvare
SEV
Utviklingsplan
Bruksplan

SØK
Kvasir
Startsiden

LOKAL
Bremanger Kommune
Bremang.vekst.
Fylkeskom.
Kulturnett
Fylkesbibliotek
Fylkesarkivet
Ruteinformasjon
Firdaposten
Svelgen Skule
Davik SkuleTlf: 57796550   E-post: adm@haugeskule.gs.sf.no   Fax: 57 79 65 51
 
10.kl inviterte til speledag
10.kl inviterte ungdomskuleelevane til kosedag dei tre siste timane onsdag 15. november. Heile landskapet vart teke i bruk og det var laga småbord. Her kunne elevane delta i ulike spel. Nintendokonkurranse var det også ein del som var med på. I eine enden var det servering av nylaga vaflar.
Siste delen av økta var det adjektivforteljingar, konkurransar og selskapsleikar.
Inntekta skal gå til klassetur.

   
 
Kåre Magne Moe